ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא הינו נושא רחב אך לרוב נחבא מעין הרוכש.
ישנה חשיבות רבה לרכוש אותו, אך חוסר הידע וההבנה של הרוכשים מונע מהם לבצע את ההחלטה הנכונה ולקנות אותו.
על מנת להבין מדוע הוא חשוב כל כך נצטרך להבין קודם כל מהו ביטוח זה.

ביטוח משכנתא חשוב לכל רוכש וחשוב לדעת שהוא מורכב למעשה מ-2 ביטוחים:
ביטוח חיים- יש לבטח את לוקחי המשכנתא-יחיד או זוג או יותר שלוקחים משכנתא. סכום הביטוח צריך להיות על כל סכום המשכנתא המבוקש, ולתקופה זהה לתקופת המשכנתא שביקשנו מהבנק.

ביטוח נכס- על הלווים לבטח את הנכס שמשועבד לבנק כבטוחה ולשעבד את הפוליסה לטובת הבנק. מטרתו העיקרית של ביטוח זה, זה למנוע מצב של קטסטרופה במקרה של רעידת אדמה או חלילה שריפה. סכום הביטוח יהיה על גובה העלות של בנית הבית/דירה מחדש = "ערך כינון". לא מבטחים את מרכיב הקרקע בתוך השווי הכולל של הנכס.

מטרת הביטוח היא לשמור על ערכו של הנכס ולמנוע מצבי קיצון בהן יכול ערך הנכס להשתנות דרסטית, בעקבות אסון כלשהו.

לדוגמה: רעידת אדמה, נזקי מים/צנרת. ביטוח כזה מאפשר ללקוח לשמור על ביתו/דירתו במצב תקין וללא פגיעה בערך הנכס.
גם בביטוח זה, חשוב לבדוק עלויות מידי שנה ובמספר חברות ביטוח כדי להוזיל עלויות.

חשוב לדעת כי בכל מקרה של נזק המכוסה בביטוח ייגבו מאתנו השתתפות עצמית וגם את זה יש לבדוק במסגרת ההשוואה בין חברות הביטוח.
נקודה נוספת שחשוב להכיר ולהבין כי הבנקים אינם מחויבים לבטח את הנכס ביותר מערך ההלוואה, אך זכרו כי במקרה כזה יש סיכון רב, שאתם מכניסים את עצמכם למצב של תת ביטוח.
משמעות מושג זה, שבקרות מקרה ביטוח כמו נזקי מים וצנרת, תקבלו פיצוי חלקי בלבד ביחס זהה לסכום הביטוח ביחס לערך הכינון של הנכס.
ואם נתרגם את המשמעות של הדבר שתצטרכו לשלם הרבה כסף מהכיס.

לסיכום, ביטוח משכנתא הינו נדבך חשוב שרצוי מאוד לרכושו בכיסוי מלא.

נגישות